Nowy plan od 22.02.2021

Nowy plan dostępny na stronie: PLAN

Rekrutacja do przedszkola, klasy I i klasy dwujęzycznej

W zakładce REKRUTACJA znajdują się nowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klasy pierwszej i klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2021/2022.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole

UWAGA!

W związku ze stwierdzeniem wyniku pozytywnego na COVID-19 u nauczyciela klas młodszych informuję, że od dnia 25 stycznia do 29 stycznia uczniowie klas I-III przechodzą na nauczanie zdalne.

Jednocześnie przypominam uczniom klas VIII, że zaplanowany na poniedziałek i wtorek egzamin próbny odbędzie się wg ustalonego harmonogramu, w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

 Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w tych trudnych czasach.

Dyrektor szkoły Ewa Brzozowska

Klasy 4-8: nauczanie zdalne od 18 stycznia

Klasy 4-8 od poniedziałku 18 stycznia pracują według następującego rozkładu zajęć: 

1. lekcja - 8.00 – 8.30;
2. lekcja -  8.55 – 9.25;
3. lekcja -  9.50  10.20;
4. lekcja - 10.45 11.15;

5. lekcja - 11.50 12.20;
6. lekcja - 12.55 – 13.25;

7. lekcja - 13.50 – 14.20;
8. lekcja - 14.45 – 15.15; 

  • Lekcje zdalne na platformie TEAMS będą trwały po 30 minut.

Egzamin próbny 2021

Uwaga uczniowie klas ósmych!

W dniach 22, 25 i 26 stycznia odbędzie się w szkole egzamin próbny wg załączonego harmonogramu.

HARMONOGRAM

Próbny egzamin to doskonała okazja, by sprawdzić stopień opanowania wiadomości i nabyte umiejętności z  języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uzyskane wyniki i analiza wymagań określonych ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII pozwolą Wam lepiej przygotować się do właściwego egzaminu, który jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Powodzenia!

Wicedyrektor Joanna Okrągła

Powrót dzieci do szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie, cieszymy się na wiadomość o wznowieniu od 18 stycznia  nauki w klasach I-III w trybie stacjonarnym. Przypominam, że w celu zachowania i zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich nas obowiązuje reżim sanitarny i wytyczne MEiN, MZ i GIS. 

Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w szkole: PROCEDURY

 Dyrektor szkoły Ewa Brzozowska

Propozycje na ferie 2021

ferieFerie nie muszą być nudne! Na czas zimowego odpoczynku wiele instytucji przygotowało ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin. Zapraszamy do poznania szczegółów.

Świąteczne życzenia

boze narodzenie

Zmiany w organizacji roku szkolnego

W związku ze zmianą terminu ferii  zimowych informuję, że 21 i 22 grudnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole. 

szczegóły w zakładce Organizacja roku szkolnego

Dyrektor szkoły  Ewa Brzozowska