ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego przedstawiam:
 
ORGANIZACJĘ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach
 

Dni wolne od zajęć szkolnych

Dni ustawowo wolne od pracy

1.11.2019r.; 11.11.2019r.; 1.01.2020r.; 1.05.2020r.; 11.06.2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole:

14.10.2019r.

2,3.01.2020r.

24.04.2020r.

12.06.2020r.

Dla uczniów, w tych dniach, szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

egzamin ósmoklasisty:

 j. polski - 21.04.2020r.

matematyka - 22.04.2020r. 

j. angielski - 23.04.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019r. – 31.12.2019r.

Ferie zimowe

20.01.2020r. – 2.02.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9.04.2020r. – 14.04.2020r.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
                                                                                                   im. A. Piłsudskiej w Suwałkach
                                                                                                             Ewa Brzozowska