Poradnictwo specjalistyczne na terenie miasta Suwałk w 2024r

Bezpłatne poradnictwo socjalne, psychologiczne, prawne i wszelkie inne formy wsparcia specjalistycznego na terenie Suwałk w 2024 roku: WYKAZ

Dzień Otwarty 2024

 

Czytaj więcej...

Postępowanie rekrutacyjne na rok szk. 2024/25

W zakładce REKRUTACJA znajdują się informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, do klasy VII dwujęzycznej, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25 

Linki do rekrutacji do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych będą aktywne od 1 marca.

SP2 Zaprasza!

O tym, że SP2 jest najstarszą szkołą podstawową w Suwałkach, wiedzą wszyscy w mieście. Absolwent naszej szkoły, Dominik Stelmach, udowodnił, że nasza „Dwójka” ma duszę i niepowtarzalny klimat. Mimo upływu lat jest też placówką nowoczesną i przyjazną dla uczniów i przedszkolaków. Nie wierzycie? Obejrzyjcie film!

Projekt w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego CUMULUS

W związku z ustanowieniem przez Prezydenta Miasta Suwałk inicjatywy pod tytułem Szkolny Budżet Obywatelski CUMULUS, przez naszą szkołę został zgłoszony jeden projekt pod nazwą „Wygodne i aktywne przerwy”, zaproponowany przez klasę 4b, samorząd szkolny i szkolne koło wolontariatu.

Betlejemskie Światełko Pokoju

20231220 09010720 grudnia do naszej szkoły dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju z Groty w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Harcerze z hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego przekazali Światełko na ręce pani dyrektor Ewy Brzozowskiej.

Czytaj więcej...

Decyzje stypendialne

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o zgłoszenie się na dyżurkę po odbiór decyzji o przyznanym stypendium.

Dzień Nauczyciela 2023

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 (https://dokumenty.mein.gov.pl/2c38c853-f769-412a-9398-cc629fd12033/listministraedukacjiinaukizokazjidniaedukacjinarodowej2023.pdf)
 

Badania populacyjne - cukrzyca typu 1

cukrzycaInformacje o badaniach

Klauzula informacyjna i zgoda rodzica

Formularz świadomej zgody pacjenta

Stypendium szkolne 2023/24

W nowym roku szkolnym 2023/2024 rodzice oraz opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki:

Informacje ogólne
Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie - numer konta
Oświadczenie wnioskodawcy
Katalog zakupów