Instrukcja logowania do nowego dziennika

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pierwszego logowania do nowego dziennika, przedstawiamy Państwu skróconą instrukcję. (więcej w PDFie)

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szk. 2020/21

W zakładce UBEZPIECZENIA znajdują się informacje na temat ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i pracowników placówki oświatowej w roku szk. 2020/2021

Procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych

WAŻNE! Prosimy o zapoznanie się z procedurami zachowania i postępowania w szkole w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju.

 

 Przeczytaj tutaj: Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.sp2.suwalki.pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Czytaj więcej...

Oddziały przedszkolne

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych dnia 1 września 2020 r. według godzin deklarowanych we wniosku zapisu dziecka do przedszkola.

Dzieci przyprowadzamy do godz. 8.00. Przy wejściu do sal będą wywieszone listy przydziału dzieci do poszczególnych grup.

Czytaj więcej...

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

        W związku z obecną sytuacją w kraju dyrektor szkoły nie organizuje uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach.

Uczniowie spotykają się w salach lekcyjnych. Po każdej grupie sale są dezynfekowane i wietrzone.
Ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w szkole prosimy o przybycie wraz z dzieckiem co najwyżej jednego z rodziców/ opiekunów uczniów klas pierwszych. Pozostali uczniowie przychodzą bez rodziców!

Czytaj więcej...

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

organizacja roku 2020

Listy z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

List Prezydenta Miasta Suwałk

List Ministra Edukacji Narodowej

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Szkoły.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w szczególnych okolicznościach sanitarnych i organizacyjnych,  w czasie pandemii. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by pobyt dzieci i pracowników w naszej placówce był bezpieczny. Cieszymy się, że wszyscy mogliśmy wrócić do zajęć stacjonarnych i możliwości bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami. 
Całej społeczności szkolnej życzę dużo twórczej energii, zarówno w pracy pedagogicznej, jak i uczniowskiej. Niech nowy rok szkolny będzie bezpieczny i przyniesie wszystkim zadowolenie.

Dyrektor szkoły Ewa Brzozowska

Karty zapisu do świetlicy i na obiady

Do pobrania: 

1. Karta zapisu dziecka do świetlicy

2. Karta zapisu dziecka na obiady do stołówki szkolnej

Doładowanie Suwalskich Kart Miejskich

Informujemy, że uczniowie uprawnieni do bezpłatnych biletów miesięcznych z terenu Gminy Suwałki będą mogli od dnia 24 sierpnia do dnia 04 września 2020 roku bezpłatnie doładować Suwalskie Karty Miejskie w Centrum Obsługi Klienta w Suwałkach (ul. Sejneńska 6D) na miesiąc WRZESIEŃ 2020.

Informacje dla uczniów klas ósmych

Dyrektor szkoły informuje: Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w szkole 31.07.2020r. w godzinach 13.00 - 15.00