Rekrutacja do klasy matematycznej i dwujęzycznej

Kandydaci do klasy dwujęzycznej i matematycznej składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do danej klasy od 06 marca 2019r. godz.8.00 do 11 marca 2019r. godz. 15.00

Wniosek do klasy matematycznej

Wniosek do klasy dwujęzycznej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Sprawdzian predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się 15 marca o godz.13.40 w sali 106

Rekrutacja do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2019/2020

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

W dniach od 27 marca 2018r. godz. 8.00 do dnia 5 kwietnia 2018r. do godz. 12.00 rodzice kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły i wszyscy rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych powinni złożyć w sekretariacie uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

W załączeniu:

  1. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
  1. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia kandydata kontynuującego wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019/przyjęcia kandydata zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2018/2019

Wszystkie oświadczenia, terminy oraz Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach dostępne tutaj:

Czytaj więcej...

Nabór do klasy matematycznej rok szk. 2018/2019

Publikacja_1.jpgPublikacja_2.jpg

Nabór do klasy dwujęzycznej rok szk. 2018/2019

kl.6_nabor.jpg