Zajęcia pozalekcyjne rok szk.2022/2023

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja 2022- termin realizacji od 19.09.2022r. - 03.12.2022r. HARMONOGRAM

Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły ze środków MKRPA w Suwałkach "AKTYWNY SUWALCZANIN" HARMONOGRAM

Zajęcia pozalekcyjne r.szk. 2021/2022

 • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja 2022” od 21.03.2022r. do 04.06.2022r. HARMONOGRAM

 • Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły HARMONOGRAM
 • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II” od 13 września 2021r. do 8 grudnia 2021r. HARMONOGRAM

Zajęcia pozalekcyjne r.szk. 2020/2021

 • Zajęcia pozalekcyjne finansowane ze środków MKRPA w Suwałkach w 2021 roku - program ,,Aktywny Suwalczanin” HARMONOGRAM

 • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2021 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy – Edycja II”  HARMONOGRAM (NOWY)
 • Harmonogram zajęć ,,Pogodny Świat Tworzenia”- zajęcia z arteterapii jako wspomagania rozwoju przez rysunek i stymulację sensoryczną w ramach programu profilaktycznego szkoły - Joanna Okrągła  HARMONOGRAM

 • Harmonogram zajęć ,,Pogodny Świat Tworzenia”- zajęcia z arteterapii jako wspomagania rozwoju przez rysunek i stymulację sensoryczną w ramach programu profilaktycznego szkoły - Marta Justyna Góral HARMONOGRAM

 • Harmonogram zajęć ,,Pogodny Świat Tworzenia”- zajęcia z arteterapii jako wspomagania rozwoju przez rysunek i stymulację sensoryczną w ramach programu profilaktycznego szkoły - Ewa Kłoczko HARMONOGRAM
 • Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy” HARMONOGRAM

 

 • Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły od 26 września  do 11 grudnia  2020 roku HARMONOGRAM

 

 • Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu ,,Aktywny Suwalczanin”. Termin realizacji: 5 października do 11 grudnia 2020r. HARMONOGRAM

 


Zajęcia pozalekcyjne r.szk.2019/2020

Zajęcia  pozalekcyjne finansowane ze środków MKRPA w Suwałkach w 2020r. - program ,,Aktywny Suwalczanin" HARMONOGRAM

 

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy”. Termin realizacji: od 10 lutego - 2020r. do 05 czerwca 2020r. HARMONOGRAM

 

 HARMONOGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKKOREKCYJNO– KOMPENSACYJNEJ  z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy-2”od 9 września 2019r. do 6 grudnia 2019r.

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły od 7 października do 13 grudnia 2019r. Harmonogram

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu "AKTYWNY SUWALCZANIN" od 30 września 2019r. do 13 grudnia 2019r.  Harmonogram

 

Zajęcia pozalekcyjne II sem.rok szk. 2018/2019

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z funduszu zajęć sportowych w 2019 roku pn."Małym i dużym sport zdrowiu służy-2" od 11.02.2019 do 7.06.2019r. harmonogram

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu Aktywny Suwalczanin II-V 2019r. harmonogram

Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły finansowane z MKRPA w Suwałkach od 25.02.2019r. do 31.05.2019r. harmonogram