Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przedstawiciele  Rady Rodziców:

p. Joanna Sokołowska

p. Maciej Szyc

p. Katarzyna Budzińska

 

KLASA        PRZEDSTAWICIEL KLASY W RADZIE RODZICÓW
0A  p. Małgorzata Renkiewicz
0B  p. Anna Pomian
0C  p. Edyta Kwiatkowska 
1A  p. Maria Judyta Borkim
1B  p. Anna Jonio
1C   p. Paulina Piasecka-Cybula
1D   p. Anna Wasilewska
2A   p. Ewa Olszewska
2B   p. Anna Obrębska
2C   p. Anna Maria Kolesińska
3A   p. Edyta Zajkowska
3B   p. Konrad Sukany
3C   p. Ewa Trochim 
3D   p. Iwona Burzycka
4A   p. Maciej Szyc
4B   p. Anna Makowska
4C   p. Marta Sawicka-Bucewicz
5A   p. Ewelina Poniatowska
5B   p. Ewa Łupińska
5C   p. Agata Ludorf-Małach
5D   p. Paweł Stelmach
5E   p. Michał Moniuszko
6A   p. Ewa Szyc
6B   p. Katarzyna Budzińska
6C   p. Maciej Drobiszewski
6D   p. Paulina Szydłowska
6E   p. Joanna Kiełbus
7A  p. Dorota Kaszuba
7B   p. Justyna Szymańska
7C   p. Joanna Sokołowska
8A   p. Marta Kosińska
8B   p. Katarzyna skowina-Rusiecka
8C   p. Marcin Plauszta