Rada Pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY
EWA BRZOZOWSKA

Z - CA DYREKTORA
WANDA SZCZESNA

 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

EWA BUTKIEWICZ
JOANNA HARABURDA
EDYTA JURGIELEWICZ 
MARTA JUSTYNA GÓRAL
PAULA SOKOŁOWSKA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EWA GÓRSKA(URLOP)
ANNA KAMYSZEK
JUSTYNA RÓŻYŃSKA
MAGDALENA RYDZEWSKA (URLOP)

 GRAŻYNA SERAFIN
TERESA SINKIEWICZ-ROMATOWSKA
ELŻBIETA STEFANOWICZ 
KAMILA STELMACH
WANDA SZCZESNA
EWA SZCZESNA-WASILEWSKA 

BEATA WAWRENTOWICZ

RELIGIA:
AGNIESZKA BOŻENA BRZOZOWSKA
KSIĄDZ WOJCIECH KONDRATOWICZ
JOANNA SMYKOWSKA
SIOSTRA TERESA KALSKA

 JĘZYK POLSKI:
DOROTA DREJER
MAŁGORZATA KUSZEL 
ADRIANNA RYBAK
MAŁGORZATA SOJKOWSKA (URLOP)
IZABELA WALENDZEWICZ

TERESA ZAFORYMSKA

HISTORIA:
EWA BRZOZOWSKA
ALICJA GODLEWSKA
BARBARA HARABURDA

JĘZYK ANGIELSKI:

ANETA ORCHOWSKA
ALINA ŻUKOWSKA
JACEK ŻYLIŃSKI
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO 
DOROTA KOŚCIUCH
DOROTA WASZKIEWICZ

JĘZYK NIEMIECKI
HANNA MIŁKOWSKA-LEONOWICZ

MATEMATYKA:
GRAŻYNA GWIAZDOWSKA
URSZULA PACHUCKA (URLOP)
BEATA PROTASIEWICZ
RENATA RENKIEWICZ - WALUŚ

PRZYRODA
AGNIESZKA OPANOWSKA

BIOLOGIA
AGNIESZKA OPANOWSKA
ANNA SKRZYPKOWSKA

GEOGRAFIA
GRAŻYNA SIKORSKA

CHEMIA
ANNA SKRZYPKOWSKA 

FIZYKA
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

MUZYKA:
ANNA CZAPLA
JOLANTA KARP (URLOP)

PLASTYKA:
ANNA CZAPLA
JOLANTA KARP (URLOP)

TECHNIKA:
KAROL GÓRSKI
AGNIESZKA ZUCHWALSKA
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA:
KAROL GÓRSKI
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
BRYGIDA MARKOWSKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
SZYMON ANDRUCZYK
RENATA ARASIMOWICZ
DOMINIK RYKACZEWSKI
ZIEMOWIT TUCHOLSKI
PAWEŁ ŻDANUK

 ŚWIETLICA:
ANNA GIEDROJĆ-RACIS 
BEATA DOŁUBIZNO
MAGDALENA RYDZEWSKA (URLOP)
ALICJA JACEWICZ

BIBLIOTEKA:
BEATA DOŁUBIZNO
MAŁGORZATA POZNAŃSKA

PSYCHOLOG SZKOLNY
URSZULA RYTWIŃSKA

PEDAGOG SZKOLNY:

EWA KŁOCZKO

PEDAGOG SPECJALNY

ALICJA JACEWICZ

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
EWA KŁOCZKO

INTEGRACJA SENSORYCZNA
MARTA JUSTYNA GÓRAL

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
EWA KŁOCZKO, TERESA SINKIEWICZ-ROMATOWSKA, TERESA ZAFORYMSKA

REWALIDACJA
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO 
ALICJA JACEWICZ
DOROTA WASZKIEWICZ