Rada Pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY
EWA BRZOZOWSKA

Z - CA DYREKTORA
WANDA SZCZESNA

 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

EWA BUTKIEWICZ
EWA GORSZEWSKA (URLOP)
JOANNA HARABURDA
EDYTA JURGIELEWICZ 
MARTA JUSTYNA GÓRAL
PAULA SOKOŁOWSKA

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EWA GÓRSKA
ANNA KAMYSZEK
EWA MIKLASZEWICZ 
JUSTYNA RÓŻYŃSKA
MAGDALENA RYDZEWSKA

 GRAŻYNA SERAFIN
IRENA SCHABIEŃSKA (URLOP)
TERESA SINKIEWICZ-ROMATOWSKA
ELŻBIETA STEFANOWICZ 
KAMILA STELMACH
WANDA SZCZESNA
EWA SZCZESNA-WASILEWSKA (URLOP)

BEATA WAWRENTOWICZ

RELIGIA:
AGNIESZKA BOŻENA BRZOZOWSKA
KSIĄDZ PIOTR BĄCZYŃSKI
JOANNA SMYKOWSKA
SIOSTRA TERESA KALSKA

 JĘZYK POLSKI:
DOROTA DREJER
MAŁGORZATA KUSZEL 
ADRIANNA RYBAK
MAŁGORZATA SOJKOWSKA (URLOP)
IZABELA WALENDZEWICZ

TERESA ZAFORYMSKA

HISTORIA:
EWA BRZOZOWSKA
ALICJA GODLEWSKA
BARBARA HARABURDA
ANETA POPŁAWSKA

JĘZYK ANGIELSKI:

ANETA ORCHOWSKA
ALINA ŻUKOWSKA
JACEK ŻYLIŃSKI
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO 
DOROTA KOŚCIUCH
DOROTA WASZKIEWICZ

JĘZYK NIEMIECKI
HANNA MIŁKOWSKA-LEONOWICZ

MATEMATYKA:
GRAŻYNA GWIAZDOWSKA(URLOP)
URSZULA PACHUCKA (URLOP)
BEATA PROTASIEWICZ
RENATA RENKIEWICZ - WALUŚ
ANITA WASILEWSKA

PRZYRODA
AGNIESZKA OPANOWSKA

BIOLOGIA
AGNIESZKA OPANOWSKA
ANNA SKRZYPKOWSKA

GEOGRAFIA
GRAŻYNA SIKORSKA

CHEMIA
ANNA SKRZYPKOWSKA 

FIZYKA
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

MUZYKA:
ANNA CZAPLA
JOLANTA KARP

PLASTYKA:
ANNA CZAPLA
JOLANTA KARP

TECHNIKA:
KAROL GÓRSKI
AGNIESZKA ZUCHWALSKA
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA:
KAROL GÓRSKI
AGNIESZKA ZUCHWALSKA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
BRYGIDA MARKOWSKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
SZYMON ANDRUCZYK
RENATA ARASIMOWICZ
DOMINIK RYKACZEWSKI
ZIEMOWIT TUCHOLSKI
PAWEŁ ŻDANUK

 ŚWIETLICA:
ANNA GIEDROJĆ-RACIS (URLOP)
BEATA DOŁUBIZNO
MAGDALENA RYDZEWSKA
ALICJA JACEWICZ
EWA KŁOCZKO

BIBLIOTEKA:
BEATA DOŁUBIZNO
MAŁGORZATA POZNAŃSKA

PSYCHOLOG SZKOLNY
JOANNA OKRĄGŁA

PEDAGOG SZKOLNY:
ANETA POPŁAWSKA
EWA KŁOCZKO

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
EWA KŁOCZKO

INTEGRACJA SENSORYCZNA
MARTA JUSTYNA GÓRAL
JOANNA OKRĄGŁA

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
JOANNA OKRĄGŁA

REWALIDACJA
MAŁGORZATA BUTKIEWICZ-NOLKO
JOANNA OKRĄGŁA