Stypendium 2023

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o zgłoszenie się na dyżurkę po odbiór decyzji o przyznanym stypendium.

Informacje na temat realizacji stypendium