Żegnamy Kinię

 Z głębokim żalem informujemy, że po 27 miesiącach heroicznej walki odeszła Nasza Kinia, uczennica klasy I b.  

 Pogrążona w żałobie społeczność szkolna

Organizacja zwrotów książek

Przypominamy, że uczniowie mają obowiązek zwrócić wypożyczone książki (np. lektury) i podręczniki w wyznaczonym przez szkołę terminie:

- klasy I-VII do 23 czerwca,

- klasy VIII do 18 czerwca.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego we wskazanym terminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nr: 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.

W treści przelewu należy wpisać: 

w wypadku ucznia klasy I-III "Zwrot za podręcznik kl. ..., część ...- imię i nazwisko dziecka"

w wypadku ucznia klasy IV-VIII "Zwrot za podręcznik- kl. ...  - imię i nazwisko dziecka - dotacja".

 

Uwaga.
Uczniowie klas I-IV (dział dziecięcy) mogą zostawiać wypożyczone książki/podręczniki w przedsionku szkoły.
Uczniowie klas V-VIII (dział młodzieżowy) proszeni są o dostarczenie książek/podręczników do biblioteki.

Zapraszamy na konsultacje

Wszystkich uczniów zapraszamy na konsultacje:

- klasy VIII  od 25 maja do 29 maja wg zamieszczonego poniżej harmonogramu;

- klasy IV-VII od 1 czerwca mogą korzystać z konsultacji wg swojego planu lekcji.

W związku z koniecznością zachowania procedur bezpieczeństwa, proszę skontaktować się z nauczycielem i wcześniej  zgłosić chęć odbycia konsultacji.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII

 Poniedziałek- Język polski 

8A

13.00-14.30

Adrianna Rybak

sala 109

8B

9.00-10.30

Teresa Zaforymska

Sala 107

8C

9.00-10.30(I grupa)

Adrianna Rybak

sala 109

8C

11.00-12.30(II grupa)

Adrianna Rybak

sala 109

Wtorek- matematyka 

8A

13.30-15.00

Grażyna Gwiazdowska

sala 110

8B

13.00-14.30

Beata Protasiewicz

sala 104

8C

9.00-10.30 (I grupa)

Beata Protasiewicz

Sala 104

8C

11.00-12.30(II grupa)

Beata Protasiewicz

sala 104

 

Środa- Język angielski 

8A

9.50-10.35

Jacek Żyliński

sala 04

8B

11.50-12.35

Jacek Żyliński

sala 04

8C

9.00-10.30( I grupa)

Dorota Kościuch

sala 101

8C

8.00-9.30 (II grupa)

Dorota Waszkiewicz

Sala 112

 

 

Ewa Brzozowska

Dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że do 15 maja 2020 r. można zapisywać dzieci na dyżur wakacyjny. Na każdy miesiąc należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.
Nasz oddział przedszkolny będzie dyżurował w lipcu, na sierpień mogą Państwo zapisać dziecko do innej placówki, ale obie karty zgłoszenia prosimy składać w naszej szkole.
W załączeniu karta zgłoszenia oraz harmonogram dyżurów przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

Informacja dla rodziców przedszkolaków

Prosimy zapoznać się z  Procedurami bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

Szanowni Państwo, organ prowadzący M. Suwałki rozważa możliwość uruchomienia oddziałów przedszkolnych przy szkole od 11.05.2020r. dla dzieci rodziców, którzy ze względu na wykonywaną pracę nie mają możliwości sprawowania opieki nad dziećmi.

Jeśli wyrażają Państwo  chęć skorzystania z opieki przedszkola nad  dzieckiem, prosimy o przesłanie do dnia 5.05.2020r. do godz. 12.00 na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z  oświadczeniem rodzica o podjęciu pracy.

Dyrektor szkoły

Ewa Brzozowska

Zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie nauczania zdalnego

Prosimy zapoznać się z zarządzeniami dyrektora szkoły w sprawie:

- ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny;

- ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Stypendium socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów w okresie I-VI 2020 

UWAGA: Decyzje o wysokości przyznanego stypendium będą wysyłane do rodziców stypendystów w wiadomości prywatnej na iDzienniku. W wypadku zmiany konta, prosimy o pilne powiadomienie szkoły.

Uczniowie przyjęci do przedszkola i klasy pierwszej

W zakładce REKRUTACJA znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i klasy pierwszej.