Informacje MKZP

Obsługa spraw członków Międzyzakładowej  Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach jest prowadzona w:

logomkzp2

 

pok. 5 w budynku Hotelu ,,Logos” ul. Kościuszki 120
16-400 Suwałki
Telefon: 87 566 30 92

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek   7:30 – 15:30

Księgowa: Lidia Andruczyk  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zarząd:                                                                  Komisja Rewizyjna:

1. Maria Kraśko       - przewodnicząca,               1. Zbigniew De-Mezer  - przewodniczący,

2. Marek Kubas       - skarbnik,                            2. Danuta Majewska - sekretarz,

3. Alicja Imiołko      - sekretarz,                          3. Jerzy Krzywicki - członek. 

4. Aniela Jatowczyc  - członek,                           

5. Alicja Renkiewicz - członek.

   

  

Terminy posiedzeń Zarządu MKZP w 2024 roku: 

   9-stycznia, 13-lutego, 5-marca, 9-kwietnia, 7-maja, 11-czerwca, 2-lipca, 13-sierpnia, 10 września,                                                                         8-października, 12-listopada, 10-grudnia.   

                                   

 Najważniejsze informacje dla członków MKZP:

 1. Kwota wpisowego wynosi 50,00 zł.
 2. Wkład członkowski podstawowy wynosi 50,00 zł, dla emeryta lub rencisty nie mniej niż 30,00 zł.
 3. Od  1.01.2024 r. opłata roczna na rzecz funduszu zapomogowego wynosi 40,00 zł. 
 4. Maksymalną wysokość udzielanej pożyczki stanowią trzykrotne wkłady, ale nie więcej niż 15 000,00 zł.
 5. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 30 miesięcy.
 6.  Możliwość zapisu do MKZP na preferencyjnych zasadach (zwolnienie z opłaty wpisowego) - dotyczy to października!
 7. Wniosek o udzielenie pożyczki musi być złożony na aktualnym druku.
 8. Kompletny wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć na 3 dni przed posiedzeniem Zarządu MKZP.
 9. Rozpatrywanie wniosków następuje według terminów ustalonych na każdy rok z góry.
 10. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Zarządu MKZP.
 11. Wypełnione wnioski można wrzucać do skrzynki pocztowej, wiszącej na ścianie obok drzwi biura.
 12. Wypłata (przelewy) realizowana jest w dniu posiedzenia Zarządu.
 13. Spłat rat pożyczki należy dokonywać nie rzadziej niż raz na miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
 14. W przypadku indywidualnej spłaty pożyczki (z pominięciem zakładu pracy) spłacamy w dowolnym oddziale banku Pekao S.A. w Suwałkach na konto MKZP.                                                                                                                Nr konta 06 1240 5891 1111 0010 2313 9449
 15. W tytule przelewu należy odpowiednio wskazać, kogo spłata dotyczy – Nazwisko  i imię, Zakład Pracy oraz „rata pożyczki” lub „całkowita spłata pożyczki”.
 16. W przypadku emerytów i rencistów, którzy wpłacają miesięczne wkłady członkowskie indywidualnie, dopuszcza się w tym przypadku możliwość uiszczenia wkładów z góry za kwartał, półrocze lub cały rok.
 17. Poręczycielami mogą być tylko członkowie MKZP.
 18. Poręczycielem może być osoba wykonująca pracę zarobkową u pracodawcy, u którego działa kasa, jeżeli: 
  a)  świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,                                       
  b) umowa lub inny akt, na podstawie których osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, zostały zawarte co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka kasy,
  c) stosunek prawny łączący ją z pracodawcąnie został wypowiedziany,                   
  d) nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa. 
  Od nowego Statutu emeryt/rencista nie będzie mógł być poręczycielem pożyczki.
 19. Członek MKZP może być równocześnie poręczycielem nie więcej niż czterech pożyczek.
 20. Pozostałe informacje znajdują się w Statucie MKZP.

Pliki do pobrania:

Statut MKZP