Stypendium szkolne

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium szkolne, proszone są o zgłoszenie się na dyżurkę w celu odebrania decyzji o przyznanym stypendium.