Uwaga, absolwenci klas ósmych!

W dniu 11 lipca 2022 r. opublikowane zostało zarządzenie Nr 55/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Ww. zarządzenie daje możliwości dokonania przez kandydata zmiany wniosku
o przyjęcie do szkoły, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

Zmiany preferencji można dokonać do 13 lipca 2022 r. do godziny 15:00.

Aby wprowadzić zmiany we wniosku należy zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru.

Link do zarządzenia:

https://kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/zarzadzenie-nr-55-2022-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-11-lipca-2022-roku-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelnia.html#