Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

W dniach od 27 marca 2018r. godz. 8.00 do dnia 5 kwietnia 2018r. do godz. 12.00 rodzice kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły i wszyscy rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych powinni złożyć w sekretariacie uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

W załączeniu:

  1. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
  1. Wzór potwierdzenia woli przyjęcia kandydata kontynuującego wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019/przyjęcia kandydata zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły na rok szkolny 2018/2019