Poznajemy ofertę edukacyjną suwalskich szkół ponadpodstawowych

5Uczniowie klasy 8a wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach. Celem wyjścia uczniów było wspieranie ich w procesie przygotowania się do świadomego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu.

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą szkoleniową ZS CKR, a także zobaczyć bazę dydaktyczną szkoły. W trakcie wizyty uczniowie spróbowali tworzenia piernikowych wypieków oraz stroików świątecznych. W trakcie spaceru po szkole omówione zostały kierunki kształcenia zarówno w technikum (technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki), jak i w szkole branżowej I stopnia, (mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz). Młodzież miała również okazję obejrzeć m.in.: halę sportową, pracownię architektury krajobrazu, pracownie gastronomiczne, bazę mechanizacji oraz miejsca, gdzie odbywają się warsztaty szkolne. Wyjście do ZS CKR było dla naszych uczniów znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy nt. oferty szkoleniowej lokalnych szkół, a także przyjrzenia się praktycznej nauce zawodu w tej szkole.

1.jpg2.jpg3.jpg5.jpg6.jpg12.jpg