Uwaga, rodzice przedszkolaków

 Przypominamy, iż od 22 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. należy złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. (Wypełnioną deklarację można składać u wychowawcy dziecka lub w sekretariacie uczniowskim.)