Powrót dzieci do szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie, cieszymy się na wiadomość o wznowieniu od 18 stycznia  nauki w klasach I-III w trybie stacjonarnym. Przypominam, że w celu zachowania i zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich nas obowiązuje reżim sanitarny i wytyczne MEiN, MZ i GIS. 

Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w szkole: PROCEDURY

 Dyrektor szkoły Ewa Brzozowska