Zmiany w organizacji roku szkolnego

W związku ze zmianą terminu ferii  zimowych informuję, że 21 i 22 grudnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole. 

szczegóły w zakładce Organizacja roku szkolnego

Dyrektor szkoły  Ewa Brzozowska