Funkcjonowanie szkoły w strefie czerwonej

Przypominam, że wszystkich  pracowników, uczniów i ich rodziców obowiązują procedury postępowania i zachowania w warunkach epidemii. Od soboty Suwałki są w strefie czerwonej, toteż proszę bezwzględnie przestrzegać zaleceń opublikowanych w linku, dotyczących:


- przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły,
- pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej,
- wyjścia dzieci na boisko szkolne,
- pobytu grupy uczniów na boisku,
- zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych,
- postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19,
- postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika,
- komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach,
- korzystania ze stołówki szkolnej,
- dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych,
- postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa,
- przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych.

Dyrektor szkoły Ewa Brzozowska