Organizacja zwrotów książek

Przypominamy, że uczniowie mają obowiązek zwrócić wypożyczone książki (np. lektury) i podręczniki w wyznaczonym przez szkołę terminie:

- klasy I-VII do 23 czerwca,

- klasy VIII do 18 czerwca.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego we wskazanym terminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nr: 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.

W treści przelewu należy wpisać: 

w wypadku ucznia klasy I-III "Zwrot za podręcznik kl. ..., część ...- imię i nazwisko dziecka"

w wypadku ucznia klasy IV-VIII "Zwrot za podręcznik- kl. ...  - imię i nazwisko dziecka - dotacja".

 

Uwaga.
Uczniowie klas I-IV (dział dziecięcy) mogą zostawiać wypożyczone książki/podręczniki w przedsionku szkoły.
Uczniowie klas V-VIII (dział młodzieżowy) proszeni są o dostarczenie książek/podręczników do biblioteki.