Stypendium socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów w okresie I-VI 2020 

UWAGA: Decyzje o wysokości przyznanego stypendium będą wysyłane do rodziców stypendystów w wiadomości prywatnej na iDzienniku. W wypadku zmiany konta, prosimy o pilne powiadomienie szkoły.