Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

PILNE!

 
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br.  funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. 
 
12 i 13 marca br. w przedszkolu i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze z wychowankami i uczniami, którzy nie mają zapewnionej w domu opieki.
 
 
Od poniedziałku 16 marca do 25 marca br., wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.