Etap Rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

16 grudnia w naszej szkole odbędzie się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Serdecznie zapraszamy uczestników wraz z opiekunami na godzinę 9.30 do siedziby szkoły przy ul. Tadeusza Kościuszki 126 w Suwałkach.

Każdy uczestnik powinien posiadać wypełnioną kartę kodową, legitymację szkolną oraz długopis (czarny lub niebieski).

Czas trwania konkursu 10.00 - 11.30 (90 min)

* Członków Komisji Konkursu, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszamy do sali nr 4 na godz. 9.15

* Opiekunów wraz z uczniami zapraszamy do sali nr 2

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia konkursu. Najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej podaje wyniki konkursu, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji ( XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ). Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego będą opublikowane na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (zakładka: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – listy uczniów).