Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

W roku 2019/20 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Suwałkach wybrała ofertę ubezpieczenia Compensy TU S.A. VIG na ubezpieczenie NNW uczniów przy sumie ubezpieczenia 12 000 zł i składce 45 zł od osoby.

W załączeniu:

- zakres ubezpieczenia nnw,

- ogólne warunki ubezpieczenia nnw uczniów (owu),

- tabela uszczerbków nnw,

- druk zgłoszenia szkody nnw,

- postępowanie przy zgłaszaniu szkód nnw

- Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych