Rekrutacja 2019/2020

NOWE! W zakładce Rekrutacja znajdują się kryteria i terminy naboru do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych (kandydaci spoza obwodu), klas IV sportowych i klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szk. 2019/2020