Postępowanie rekrutacyjne do I klas na rok szk. 2021/2022

  • Drukuj
 
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych
 
Zgłoszenie kandydata do szkoły podstawowej z obwodu
 
Wniosek kandydata do szkoły podstawowej spoza obwodu

załącznik 1  Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym pobierz

załącznik 2  Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły pobierz

załącznik 3  Oświadczenie o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego  w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz

załącznik 4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz

załącznik 5 Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach  pobierz           

załącznik 6  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata pobierz

załącznik 7 Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą pobierz

załącznik 8 Oświadczenie  pobierz

załącznik 9  Oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz miasta Suwałk pobierz

załącznik 10 Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie szkoły pobierz

załącznik 11 Oświadczenie o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez miasto Suwałki pobierz