Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

  • Drukuj

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: https://suwalki.przedszkola.vnabor.pl/, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły;

 Instrukcja wypełniania wniosku: https://youtu.be/AtmYhRLu4Ro

2. otrzymać wzór ww. wniosku w szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie uczniowskim. 

Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

 załącznik 1 Oświadczenie o posiadaniu suwalskiej karty mieszkańca pobierz

załącznik 2 Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce / studiowaniu w systemie dziennym pobierz

załącznik 3 Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka i objęciu obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2021/2022 pobierz

załącznik 4  Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do żłobka / innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w roku szkolnym 2020/2021 pobierz

załącznik 5 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz

załącznik 6 Oświadczenie o posiadaniu opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka pobierz

załącznik 7 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej  nr 2 w Suwałkach pobierz

załącznik 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatapobierz

 

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na 2021/2022 rok.

Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.