Oddział przedszkolny- kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani

  • Drukuj

 Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego

LISTA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM