Rekrutacja do klasy dwujęzycznej na rok szk. 2020/21

  • Drukuj

Kandydaci do klasy dwujęzycznej  składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do danej klasy od 09 marca 2020r. godz. 8.00 do 12 marca 2020r. godz. 15.00

Wniosek do klasy dwujęzycznej

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe informuję, że
językiem  obcym, który jest językiem nauczania w klasie dwujęzycznej, jest język angielski.

Sprawdzian predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się 16 marca 2020r. o godz.13.40 w sali 106

UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się  27 kwietnia 2020r. o godz. 13.40 w sali 106