Egzamin klas 8 - informacje

  • Drukuj

Ważne informacje na temat przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych